หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
“ นำตำบลดอนปรู สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้
คู่คุณธรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวดอนปรู
สินค้า OTOP ในตำบลดอนปรู
สถานที่สำคัญในตำบลดอนปรู
1
2
3
4
5
 
   
  NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ติดต่อ 035-465-810 ยินดีให้บริการค่ะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  อบต.ดอนปรู
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายสุรินทร์ กลัดเพ็ชร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
 
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @huapho
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์
     
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าว
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
สรรหาบุคลากร
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
กระดานสนทนา
   
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้ [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที [ 9 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 18 
   
 
   
 
 
 
   
 
คนสวยมาแล้วค่า (28 มิ.ย. 2566)    อ่าน 137  ตอบ 1  
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (11 พ.ค. 2566)    อ่าน 141  ตอบ 0  
   
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือ
สั่งการ สถ
ข่าวสาร
จาก สถ.จ.
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
 
 
สพ0023.5/ว4452 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.5/ว701 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.5/ว700 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.4/ว 4390 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.4/ว 4385 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.4/ว 4348 ผลการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นปัญหาและความเสี่ยง กรณีการขุดลอกแหล่งน้ำ  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.3/ว 4384 การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.1/ว 688 ขอคความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.3/ว 690 ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สพ0023.2/ว 683 ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.6/ว 679 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.6/ว 678 ขอประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.6/ว 4296 แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.3/ว 676 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สพ 0023.4/ว 665 ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สพ 0023.5/4212 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สพ 0023.3/ว 4201 การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สพ 0023.3/ว 4202 ผลการจัดสรเงินอุดหนุนนัักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2/2566  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สพ 0023.1/ว 4192 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 เดือน มีนาคม 2567  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สพ 002.36/ว 4184 การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
 
 
อบต.บางปลาม้า โครงการเวียนเทียนเนื่องในวัน "มาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนกำยาน ลด ละ เลิกการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 98 
อบต.ดอนกำยาน มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.รั้วใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.พิหารแดง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๒๓๘๔ สุพรรณบ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.โพธิ์พระยา ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ครั้งที่12567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทาง และวัชพืชบริเวณไหล่ทาง ริมถนนเส้นบ้านกรอง -โคกโพธิ์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.กฤษณา ศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลห้วยงู และองค์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลิ่งชัน กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
อบต.ไผ่กองดิน จัดซื้ออาหารเสริมนมถุงและอาหารเสริมนมกล่อง ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในควา [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา ลงพื้นที่ประเมินความพิการให้ผู้ป่วยติดเตียง และประเมินความพิการ เพื่อส่งต่อให้แ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.กฤษณา วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองสาหร่าย การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
 
 


อบต.ดอนมะเกลือ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ดอนมะเกลือ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บางปลาม้า จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพา [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) จำนวน ๓ คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมความร [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน สังกัดองค์ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำระบบประปา ยี่ห้อ EuroFlow รุ่น WM-๕๐-๑๒๕A ขนาด ๕.๕ แรงม้ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบริเวรบ้านนายระเบี [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เริ่มจากบริเวณบ้านนายสมนึก [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสะแก [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก ประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสะแก [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก อาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดป่าสะแก [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก ก่อสร้างหินเรียงยาแนวป้องกันการกัดเซาะบ่อยืม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบา [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก ซ่อมแซมฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๒ ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบา [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าสะแก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพ [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทต.ศรีประจันต์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และอ่างสูบน้ำพร้อมประต [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
ข่าวสาร
ในเครือข่าย
ประกาศจาก
ระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
  ผลิตภัณฑ์  
   
  สถานที่สำคัญ  
       
ตะกร้าจากหวายเทียม
วัดโพธิ์นฤมิตร
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
คู่มือประชาชน
เอกสารที่ใช้สำหรับ
ติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
  สายตรงปลัด
โทร 035-465-810
   
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น  
  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้ารับบริการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานประชาสัมพันธ์
  งานสัมคมสงเคราะห์
  งานประสานสาธารณูปโภค
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
  แผนที่ดาวเทียม
 
Google Earth
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการบริการ
   
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
  Link ที่น่าสนใจ  
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ
น้ำอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร
คำร้องแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ กรมบัญชีกลาง ระบบตรวจสอบสิทธิ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-465-810
   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140  
โทรศัพท์ : 035-465-810 โทรสาร : 035-465-810  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  
จำนวนผู้เข้าชม 14,019,357 เริ่มนับ 26 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.ดอนปรู
facebook
อบต.ดอนปรู
อบต.ดอนปรู