หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
 
   
  วิสัยทัศน์ อบต.ดอนปรู
   
  “ นำตำบลดอนปรู สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
  ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้
  คู่คุณธรรม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ”
 
 
  เป้าประสงค์ (GOALS)  
 
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
  ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
  มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย โอกาสและการสงเคราะห์ต่างๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่ว ถึงและมีประสิทธิภาพ
  การจัดการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และการศาสนา
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้อง การของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
  โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน
 
 
  ยุทธศาสตร์  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
 
 
  กลยุทธ์ (Strategies)  
 
  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร
  สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย
  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  ส่งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า
  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สร้างเสริมสังคมให้เข้มแข็งเพื่อห่างไกลยาเสพติด
  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
  ส่งเสริมการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
  พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
  พัฒนาการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
 
 
 
 
 


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-465-810
   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140  
โทรศัพท์ : 035-465-810 โทรสาร : 035-465-810  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู  
จำนวนผู้เข้าชม 14,030,100 เริ่มนับ 26 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
   
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10